Устгах уу

Тийм
Үгүй
Title

Байцаагчийн портал

Энэхүү портал нь Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын байцаагч нарын ажлыг хөнгөвчлөх, бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилготой портал юм.

Хэрэглэгчийн портал

Хэрэглэгч өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах мэдээллийг авдаг, өөрийн үнэлгээ, санал гомдлоор дамжуулан бараа, үйлчилгээний стандартыг дээшлүүлэх , өөрийн эрхийг хамгаалах зорилготой портал юм.

Бизнес эрхлэгч нарын портал

Мэргэжлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд нээлттэй оролцож, өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс үүсэх эрсдэлийг үнэлж байгууллагынхаа дотоод хяналтыг сайжруулах зорилготой портал юм.